Hoppa till innehåll

Byggnadsarbeten vid Magistratsgatan och parken vid Borgåporten inleds

Borgå stad inleder gatubyggnadsarbeten i området vid Magistratsgatan och parken vid Borgåporten i början av nästa vecka.

Maistraatinpuiston työmaa-alue.

Byggnadsarbetet innebär flyttarbeten av kommunaltekniken och parkgången i parkområdet samt sanering av gammal kommunalteknik på Magistratsgatan. Dessutom installerar man nya trafikljus vid korsningen av Magnus Erikssonsgatan och Magistratsgatan.
Byggnadsarbetet sker mellan måndag och fredag i huvudsak kl. 7.00–16.00.
Under byggnadsarbetet kör tunga fordon i området, och alla som rör sig i området bör fästa särskild uppmärksamhet vid miljön. Om ändringar i trafikregleringar informeras separat. Arbetet beräknas bli färdigt hösten 2022.
Karta: Byggområdet vid Magistratsgatan och parken vid Borgåporten gränsas med streckad linje.