Hoppa till innehåll

Byt från pappersfaktura till e-faktura i nätbanken

Borgå stad tog i bruk ett nytt ekonomisystem vid årsskiftet, varför alla fakturor för januari skickas som pappersfakturor per post till kunderna. Fakturorna måste undantagsvis skickas den här gången per post trots att kunden har beställt Borgå stads fakturor som e-fakturor. Nu ber staden sina kunder att ingå ett avtal om e-fakturor i sin egen nätbank så att Borgå stad i fortsättningen kan sända fakturorna elektroniskt.

– Borgå stad strävar efter att i fortsättningen skicka fakturorna elektroniskt eftersom det sparar både kostnader och miljö, berättar Anniina Kitula, direktör för centralen för förvaltningstjänster i Borgå stad.

På årsnivå skickar Borgå stad ca 153 000 försäljningsfakturor, och största delen (67 procent) är fakturor för social- och hälsovårdssektorn och cirka 18 procent fakturor för bildningssektorn.

– Det är fråga om ett stort sparpotential om användningen av e-fakturor ökar. Priset på skötseln av en e-faktura är cirka 85 procent förmånligare än pappersfaktura och det är en stor peng med tanke på fakturavolymerna i Borgå, betonar Kitula.

Borgå stad använde år 2019 cirka 140 000 euro för skickande av försäljningsfakturor. Andelen e-fakturor är beklagligt liten eftersom bara cirka 14 procent av fakturorna skickas som e-fakturor till de som använder tjänster.

– Det är visserligen allas eget val att beställa e-fakturor, men ofta är det fråga om att fakturamottagaren inte har märkt att byta faktureringsform i sin egen nätbank, berättar Anniina Kitula.

I dessa tider, när man staden sparobjekt, önskar vi att beställningen av e-fakturor ses som ett främjande av gemensamt intresse. Om e-fakturornas andel fördubblas sparar staden cirka 21 000 euro. Om andelen e-fakturor uppgår till 70 procent sparar vi cirka 74 000 euro, berättar Anniina Kitula.

Ytterligare information:

Direktör för centralen för förvaltningstjänster Anniina Kitula,
tfn 0405570178,
anniina.kitula@porvoo.fi