Hoppa till innehåll

Coronarestriktioner preciserades för skolor

Antalet coronasmittor har ökat en aning också i Borgå under de senaste dagarna. Virusmutationer som sprider sig snabbare har kommit till Finland och personer som blivit exponerade för virusmutationer har nu upptäckts också i Borgå.

Antalet coronasmittor har ökat en aning också i Borgå under de senaste dagarna. Virusmutationer som sprider sig snabbare har kommit till Finland och personer som blivit exponerade för virusmutationer har nu upptäckts också i Borgå.

– THL rekommenderar nu att säkerhetsavståndet till andra människor ska vara över två meter och att närkontakter minskas ytterligare. Vi måste alltså vara allt försiktigare och även komma ihåg anvisningarna om användningen av munskydd och om god handhygien. Det är viktigt att man fortfarande söker sig till coronatestet, om man har ens mindre symptom som tyder på coronaviruset, betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.
 
Borgå stads ledningsgrupp beslutade torsdagen den 21 januari precisera coronarestriktionerna i skolorna till några delar. På provveckorna i Linnankosken lukio och Borgå Gymnasium vid månadsskiftet januari–februari kommer också eleverna i gymnasiets åk 1 och 2 till skolan men vistas där endast under den tid som proven och bespisningen varar.
 
– Detta möjliggör en rättvis och jämlik bedömning. I undervisningsarrangemangen iakttar man omsorgsfullt hygien- och säkerhetsanvisningar om coronan, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.
 
Omklädningsrummen och toaletterna på utomhusplaner kan enligt hälsomyndigheten användas av låg- och högstadieskolorna under skoltiden fr.o.m. den 25 januari. I utrymmen måste man ändå iaktta god handhygien, använda munskydd och begränsa antalet personer som samtidigt vistas i inomhusutrymmen så, att man kan hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Utomhusplanernas omklädningsrum och toalettutrymmen får fortfarande inte användas i hobbyverksamheten eller på tider för allmänheten.
 
Gymnastiksalar och -hallar för inomhusgymnastik öppnas för låg- och högstadieskolor som kan använda dem under skoltiden fr.o.m. dem 25 januari. Munskydd ska användas i omklädningsrummen och i övrigt alltid när det är möjligt. Dessutom måste man också komma ihåg att iaktta anvisningar om säkerhetsavstånd på två meter och om handhygien. Simhallen kan ändå bara användas av elever i åk 1–5 i samband med skolsimningar som ingår i läroplanen. Duschar får inte användas annanstans än i simhallen.
 
– De nya anvisningarna om omklädningsrummen på utomhusplanerna och gymnastiksalarna för inomhusgymnastik gäller elevgrupper som också i övrigt tillbringar skoldagen i samma grupp. Nu finns det goda möjligheter till vintersport och därför rekommenderar vi ännu starkt att gymnastiktimmarna huvudsakligen ordnas utomhus, poängterar chefläkare Kati Liukko.
 
– Vi följer aktivt hur coronaläget utvecklas i Borgå och annanstans i Nyland. Om läget blir sämre, kan vi igen vara tvungna att göra coronarestriktionerna strängare. Restriktionerna i barns och ungas hobbyverksamhet kan vi ännu inte lindra på grund av faran som spridningen av virusmutationen orsakar. Vi väntar också på närmare anvisningar på riksnivån, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadens ledningsgrupp samlas följande gång på tisdag för att utvärdera situationen.