Hoppa till innehåll

Coronarestriktionerna förlängs med en vecka

Årskurserna ett och två i gymnasierna fortsätter i distansundervisning tills vidare. Abiturienterna fortsätter i närundervisning. Öppna tjänster inom småbarnspedagogik, dvs. klubbar, familjekaféer och familjekaféernas uteverksamhet hålls stängda till 21 februari. De övriga coronarestriktionerna och -rekommendationerna förlängs till söndagen den 7 februari, bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte den 29 januari. Restriktionerna som gäller till exempel stängning av stadens lokaler och hobbyverksamhet förlängdes alltså med en vecka.

Årskurserna ett och två i gymnasierna fortsätter i distansundervisning tills vidare. Abiturienterna fortsätter i närundervisning. Öppna tjänster inom småbarnspedagogik, dvs. klubbar, familjekaféer och familjekaféernas uteverksamhet hålls stängda till 21 februari. De övriga coronarestriktionerna och -rekommendationerna förlängs till söndagen den 7 februari, bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte den 29 januari. Restriktionerna som gäller till exempel stängning av stadens lokaler och hobbyverksamhet förlängdes alltså med en vecka.

– Barnens och de ungas välbefinnande har blivit ett stort bekymmer då coronakrisen har dragit ut på tiden. Nu bereder vi lindringar gällande restriktioner för barns och ungas hobbyverksamhet från den 8 februari men med begränsningar och med särskilda säkerhetsanvisningar, och enligt liknande principer som i huvudstadsregionen. Avsikten är att de övriga restriktionerna och rekommendationerna inte ändras, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Vi fattar konkreta beslut om detta först i slutet av nästa vecka, så att vi först ser hur det oroväckande smittläget i Borgå utvecklas. Idrottsföreningar har redan gjort planer för att tryggt kunna motionera inomhus. Vi preciserar anvisningarna och detaljerna så att de lindrigare restriktionerna kan tas i bruk på ett så tryggt och ansvarsfullt sätt som möjligt, tillsammans med idrottsföreningarna. Det har ju tidigare skett massexponeringar vid idrottshobbyer. För säkerhets skull ökar vi samtidigt på antalet personer som sköter om spårning av smittor, fortsätter Ujula.  

Under de senaste veckorna har coronasituationen i Borgå försämrats på ett oroväckande sätt. Januari är den värsta månaden under hela coronapandemin.

– Läget är allvarligt. Hittills har det konstaterats totalt 58 coronavirussmittor i Borgå i januari, vilket är flera än under någon annan månad hittills, säger kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) rekommenderar att alla gällande regionala rekommendationer och restriktioner förlängs till slutet av februari. Också social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att restriktionerna hålls minst på samma nivå tills spridningen av virusvarianten och åtgärderna för att förhindra den kan bedömas.

Regionförvaltningsverket har förlängt de gällande begränsningarna av sammankomster till slutet av februari. Detta betyder att alla sammankomster med över 10 personer och allmänna möten inom- och utomhus är fortfarande förbjudna. Regionförvaltningsverket rekommenderar dock starkt att undvika alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas samt att följa noggrant Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygien. Det rekommenderas att möten ordnas på distans alltid om det är möjligt.

– Vi följer hela tiden med hur coronasituationen utvecklas och koordinerar vår verksamhet enligt nationella anvisningar samt HNS:s och huvudstadsregionens koordinationsgruppers coronaåtgärder. Det måste också beaktas att vi kan vara tvungna att ta i bruk strängare restriktioner om situationen försämras i Borgå, påminner stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.