Hoppa till innehåll

Coronasmitta vid Räddningsverket i Östra Nyland

En medlem i personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland har blivit smittad av coronaviruset.

En medlem i personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland har blivit smittad av coronaviruset.

Den insjuknades symptom är lindriga och hen har placerats i isolering enligt hälsomyndigheternas instruktioner. Sex arbetskamrater som har blivit utsatta för smitta är i hemkarantän. 

Räddningsverket har städat och desinficerat alla lokaler och fordon som den smittade har vistats i. På räddningsverkets stationsplatser följer man instruktioner som minskar risken att bli utsatt. Bland annat ytor och kommunikationsredskap rengörs extra effektivt och personalen upprätthåller skyddsavstånd till varandra. Instruktionerna kontrolleras och preciseras kontinuerligt. 

Borgå stad och Räddningsverket i Östra Nyland informerar om coronavirussmitta inom sin personal enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts instruktioner. För att trygga de smittades integritetsskydd informerar vi även i fortsättningen endast om sådana fall där smittan betydligt påverkar stadens eller räddningsverkets verksamhet eller som förutsätter åtgärder av områdets invånare.