Hoppa till innehåll

Coronavaccineringarna kommer i gång i början av året

Coronavaccineringarna håller på att komma i gång i Finland stegvis efter årsskiftet. Också Borgå stads social- och hälsovårdstjänster bereder sig på att kunna starta vaccineringarna genast när vaccinet finns att få. I den första fasen ges också vaccineringarna för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå.

Coronavaccineringarna håller på att komma i gång i Finland stegvis efter årsskiftet. Också Borgå stads social- och hälsovårdstjänster bereder sig på att kunna starta vaccineringarna genast när vaccinet finns att få. I den första fasen ges också vaccineringarna för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå.

Turordningen för vaccineringarna följer den nationella linjen. Först vaccineras personalen som deltar i vården av coronapatienter, personalen som deltar i vården av äldre samt äldre personer och personer som har sjukdomar som utsätter dem för allvarlig coronavirussjuka.

Vaccineringarna i Östra Nyland är centraliserade till Borgå

Kylförvaring av vacciner som används i den första fasen är utmanande och social- och hälsovårdsministeriet har därför gett sjukvårdsdistrikt och kommuner anvisningar om att vaccineringarna ska ordnas i tillräckligt stora enheter i den offentliga hälsovården eller företagshälsovården. På grund av detta ordnas vaccineringarna i den första fasen för första vaccineringsmålgrupperna i Sibbo, Lovisa, Lappträsk och Askola i Borgå.

– I dagsläget ser det ut som om att coronavaccineringarna kan påbörjas efter årsskiftet. Under våren och sommaren ordnas vaccineringar stegvis till alla medborgare. Detta är en stor operation som planeras och ordnas noggrant. På samma sätt som vaccineringar för säsonginfluensa måste coronavaccineringarna också ordnas med tidsbeställning så att rusning kan undvikas, berättar Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I senare vaccineringsfaser kan vaccineringsarrangemangen också förändras. Närmare information om vaccineringar ges separat när vaccinet finns att få och vaccineringstider kan beställas.

Coronavirusvaccineringen är frivillig

Coronavaccinens effekt och säkerhet testas hos tiotusentals människor innan de kan godkännas för användning. Innan vaccinet kan distribueras i Finland måste det ha ett försäljningstillstånd i Europa. Tillståndet ges av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Beviljande av försäljningstillståndet beror på forskningsresultat och ett godtagbart förhållande mellan vaccinets för- och nackdelar.

– Det är viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig mot coronan, så att det uppstår ett brett skydd mot coronaviruset och vi kan återgå till normalare liv på arbetsplatser och i hobbyer. Vaccineringen är ändå frivillig, fortsätter Silvennoinen.

– Det sprids ändå alltid felaktig information om vacciner, och även i Borgå har det till postlådor delats ut vaccinkritiskt material. Vacciner har forskats och testats och de godkänns för användning först efter flera faser. Risken för eventuella biverkningar är marginell, och vetenskapsmän och forskare inom medicin anser att vaccinet är tryggt, berättar chefläkare Kati Liukko.