Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Kulloon koulu, 26.1.2021

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kulloon koulu.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kulloon koulu.

Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Smittan bekräftades den 26 januari.

13 personer har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har av skolans rektor fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 27 januari. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.