Hoppa till innehåll

Dagvattsarbeten vid Alexandersbågen utförs kvälls- och nattetid

Borgå stad bygger nya dagvattenbrunnar vid Alexandersbågen. Syftet med de nya brunnarna är att förbättra dagvattenhanteringen i området.

Porvoon kaupungin tunnus.

En del av arbetena måste utföras nattetid för att säkerställa smidig trafik och arbetssäkerhet.
Nattarbeten utförs vecka 41 enligt följande:
Alexandersbågen, mellan Hästskogatan och Lagmansgatan:

  • Onsdagen 11.10.–torsdagen 12.10. kl. 18–06.
  • Torsdagen 12.10.–fredagen 13.10. kl. 18–06.

Alexandersbågen, mellan Hästskogatan och Tolkisvägen:

  • Onsdagen 11.10–torsdagen 12.10. kl. 22.30–05.

Vi beklagar det buller och den olägenhet som arbetet kan orsaka.