Hoppa till innehåll

De första fallen av fågelinfluensa har konstaterats i Borgå och Sibbo

De första fallen av högpatogen fågelinfluensa (typ H5N1) har konstaterats i Borgå. Fågelinfluensa har bekräftats i en död mås som påträffats i Kiala, Borgå.

Porvoon kaupungin tunnus.

Det andra fallet har bekräftats i en havsörn som påhittats i Sibbo skärgård.
– Det var fråga om enstaka döda fåglar, tills vidare har massdöd bland frilevande fåglar inte konstaterats i Östra Nyland, konstaterar Borgå stads tillsynsveterinär Petronella Jansson.
– Döda fåglar, sjuka fåglar eller fågelavföring ska inte vidröras. Låt inte sällskapsdjur heller vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring, Jansson påminner.
Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan. Smitta till människa och andra däggdjur sker inte lätt och kräver att den smittade varit i nära kontakt med en insjuknad fågel, fågelavföring eller material eller miljö som förorenats av avföring.
Ifall du upptäcker massdöd bland frilevande fåglar, kontakta genast Borgå stads tillsynsveterinär tfn 0400 692 931) eller stadsveterinär.