Hoppa till innehåll

Den nya bokbussen kommer med färg och glädje

Borgås nya bokbuss förverkligas enligt Jenni Tuominens pigga och färgglada förslag. Det uppfyllde bäst juryns kriterier och hade också ett brett stöd bland allmänheten.

Borgås nya bokbuss förverkligas enligt Jenni Tuominens pigga och färgglada förslag. Det uppfyllde bäst juryns kriterier och hade också ett brett stöd bland allmänheten.

Juryn eftersträvade en illustration som är grafiskt tydlig, glad och intressant, väcker uppmärksamhet och tilltalar så många invånargrupper som möjligt. Det är också viktigt att den är tidsenlig och består sig över tid, samt att den urskiljer sig från miljön både när bussen är i trafik och står stilla, förklarar chefen för bibliotekstjänsterna Malin Hollmén juryns val.

Borgå stadsbibliotek bad tre lokala konstnärer om förslag på hur bokbussens yttre kunde se ut. Idéskisserna gjordes av Ylva Holländer, Nelli Nio och arbetsparet Jenni Tuominen och Jukka Pylväs.

Mitt förslag är färggrant och grafiskt. Jag vill med det ge glädje åt både bokbussens kunder och de som ser bussen köra förbi. Bokbussen blir ett igenkännbart och positivt inslag i stadsbilden, beskriver Jenni Tuominen sitt förslag.

Idéskisserna var utställda i huvudbiblioteket, bokbussen och Team Porvoo-appen i januari. Invånarna och bibliotekskunderna fick kommentera förslagen och välja sin favorit. Det slutliga beslutet fattades av en jury som bestod av grafikern Ari Lakaniemi, rektorn för Borgå konstskola Leena Stolzmann, chefen för stadens kulturtjänster Susann Hartman, bokbusschauffören-funktionären Tom Karlsson, chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén, en ung konststuderande och bokbusskunder i olika åldrar. 

Konstnären gör ännu på juryns begäran vissa färg- och figurförändringar. Den nya bokbussen tas i bruk i augusti 2020. 

Mer information:

chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén
tfn. 040 144 7637
malin.hollmen@borga.fi.