Hoppa till innehåll
kultur -

Den nya Borgåmedaljen tilldelas en förtjänt person eller sammanslutning från Borgå

Stadsstyrelsen beslutade i augusti att kultur- och fritidstjänsterna bereder ibruktagandet av en Borgåmedalj som en del av programmet under jubileumsåret Borgå 675. Stadsstyrelsen behandlar grunderna och reglerna för beviljandet av medaljen vid sitt möte 20.12.2021.

Stadsstyrelsen beslutade i augusti att kultur- och fritidstjänsterna bereder ibruktagandet av en Borgåmedalj som en del av programmet under jubileumsåret Borgå 675. Stadsstyrelsen behandlar grunderna och reglerna för beviljandet av medaljen vid sitt möte 20.12.2021.

Stadsfullmäktige fattar senare det slutliga beslutet i ärendet.

Enligt förslaget kan medaljen tilldelas en eller flera personer eller en sammanslutning från Borgå, vilka har gjort en förtjänstfull insats för Borgå eller gjort Borgå känt med sitt arbete. Det är meningen att den första medaljen ska tilldelas år 2022 för något som gjorts under jubileumsåret Borgå 675.

– Medaljen är en erkänsla för utfört arbete. En person eller sammanslutning kan få medaljen endast en gång, säger chefen för kulturtjänster Susann Hartman som har varit med i arbetsgruppen för medaljen.

Mottagaren av Borgåmedaljen väljs av stadsstyrelsen utan ansökan på förslag av en kommitté som tillsätts av stadsdirektören.

Medaljen tilldelas årligen, men staden kan också besluta att inte alls tilldela den något år.

Borgåmedaljen är en erkänsla som inte är förknippad med någon penningbelöning.

– Med medaljen ger staden synlighet åt personen och det område inom vilket personen är aktiv. Många andra städer tilldelar liknande priser, konstaterar Hartman.

Initiativet till det nya priset kom från tidigare stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen.

Staden bjuder in 2–3 konstnärer som bor i Borgå att delta i en planeringstävling för Borgåmedaljen.

Andra priser som Borgå stad tilldelar årligen:

Kulturpriset
Årets idrottare
Runebergspriset, tillsammans med tidningen Uusimaa
Runeberg Junior, tillsammans med tidningen Östnyland
Dessutom belönar Borgå stads idrottstjänster en gång i året idrottare eller föreningar som varit framgångsrika i tävlingar.

Staden har också ibland separat uppmärksammat förtjänta Borgåbor.