Hoppa till innehåll

Den omfattande enkäten om digitala färdigheter utreder hurudana digitala färdigheter finländarna har

Myndigheten för digitalisering utreder finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Myndigheten för digitalisering utreder finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Enkäten riktar sig till alla, även till dem som inte använder smarta enheter eller digitala tjänster. Vi hoppas på mångsidiga svar på enkäten av olika användare av digitala tjänster, från nybörjare till vana användare.   

Enkäten är en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet. Målsättningen med digitalt stöd är att säkerställa att alla medborgare har tillräckliga digitala färdigheter samt möjlighet att få hjälp flexibelt och då det passar dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den nationella utvecklingen av digitalt stöd. Enkäten är den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter, som ger oss värdefull information som stöd för utvecklingen av digitalt stöd och digitala tjänster.   

Enkäten förverkligas på finska, svenska, engelska och samiska. Man kan svara på enkäten digitalt här: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Svaren samlas in under mars månad.