Hoppa till innehåll

Drunkningsolycka i Borgå simhall – social- och krisjouren erbjuder hjälp och stöd

Ett minderårigt barn drunknade, trots återupplivningsförsök, i Borgå simhall torsdagen den 5 november. Barnet deltog i en eftermiddagsklubbs verksamhet.

– Ett djupt deltagande i de anhörigas sorg. Nyheten är chockande och sorglig, och den berör säkert djupt alla Borgåbor, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Simhallen stängdes efter olyckan och Östra Nylands social- och krisjour erbjöd hjälp till de som befann sig på platsen. Myndigheterna har inlett utredningen av olyckan.

Östra Nylands social- och krisjour erbjuder psykosocialt stöd i krissituationer dygnet runt, tfn 040 517 4194.

På krisjourens webbsida finns anvisningar för situationer då man upplevt något traumatiskt samt råd om hur man talar med ett barn efter en plötslig krissituation.