Hoppa till innehåll

E-material lånas som aldrig förr i Helle-biblioteken

Helle-bibliotekens fysiska verksamhetsställen är stängda, men användningen av e-material ökar i snabb takt. Biblioteken har satsat på att öka utbudet, på att marknadsföra e-material och att handleda per telefon.

Helle-bibliotekens fysiska verksamhetsställen är stängda, men användningen av e-material ökar i snabb takt. Biblioteken har satsat på att öka utbudet, på att marknadsföra e-material och att handleda per telefon.

Den största ökningen under början av året syns i användningen av filmtjänsterna. Användningen av Bibbabio, som Helle-biblioteken erbjuder, ökade med 216 procent från 364 filmer i februari till 1 153 filmer i mars. Också användningen av den andra filmtjänsten Viddla ökade med 40 procent. 

Användningen av e-bokstjänster har också ökat. Utlåningen av e-böcker har stigit med 43 procent i Helle-Ellibs-tjänsten och med 193 procent i Helle-Biblio-tjänsten. I användningen av e-ljudböcker kan man se en ökning på 19 procent i Helle-Ellibs och 115 procent i Helle-Biblio. 

Utbudet av e-bokstjänster har utökats p.g.a. undantagssituationen. I Helle-Biblio höjdes lånegränsen till 3 lån per vecka och kund. Också till Helle-Ellibs har anskaffats mera material. 

Helle-biblioteken erbjuder också musiktjänsten Naxos till sina kunder. I Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå och Sibbo kan kunderna även hemma läsa e-tidningar via PressReader-tjänsten. Man kommer åt att läsa tidningar genom logga in i nätbiblioteket helle.finna.fi och klicka på PressReader-logon, som syns i de egna lånen. Alla bibliotekens e-material hittar man på adressen https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto 

Borgå stadsbibliotek handleder kunder i användningen av e-material under vardagarna kl. 10-15 per telefon, 019 520 2418. Man kan också per telefon få en pinkod som behövs för att låna material. 

Ytterligare information:

serviceförman Tove Selkälä
tove.selkala@porvoo.fi
tfn 040 489 9610