Hoppa till innehåll

Enkät om underhåll av stadens gräsmattor och ängar

På Borgå stads grönområden har man under de senaste åren minskat på ytan av områden som sköts som gräs. Dessa områden är sådana vars gräsmatta inte används för motion eller vistelse.

Kukkiva niitty.

Att låta gräsmattorna växa till ängar ökar naturens mångfald, minskar koldioxidutsläpp och frigör resurser till annat underhåll.
Till stadens responssystem har det under sommaren kommit såväl positiv som negativ respons på att gräsmattor har låtits växa till ängar. På grund av detta ordnar staden 18.10–6.11 en enkät där invånarnas upplevelser om vilka effekter det nya systemet har utreds.
Resultaten av enkäten används vid planeringen av grönunderhållet.