Hoppa till innehåll

Ett ljuskonstverk tänds på innergården vid Brandbackens servicecenter

Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk på innergården vid Brandbackens servicecenter. De boende i servicehemmet kan se konstverket under hela vintern. Till gruppen Pilipalistit hör konstnärerna Petri Hytönen, Kalle Turakka Purhonen och Sampsa Indrén. De har också skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka den här vintern. Verket vid Brandbackens servicecenter har samma tema, med ljusfigurer som representerar olika sportgrenar.

Gruppen Pilipalistit som består av tre konstnärer från Borgå har skapat ett ljuskonstverk på innergården vid Brandbackens servicecenter. De boende i servicehemmet kan se konstverket under hela vintern. Till gruppen Pilipalistit hör konstnärerna Petri Hytönen, Kalle Turakka Purhonen och Sampsa Indrén. De har också skapat ett ljuskonstverk vid allaktivitetshuset i Gammelbacka den här vintern. Verket vid Brandbackens servicecenter har samma tema, med ljusfigurer som representerar olika sportgrenar.

De boende i Brandbackens servicecenter får fira invigningen av ljuskonstverket på innergården. Då bjuds på varm glögg och en uppfriskande vintrig konstupplevelse. Ljuskonstverket har skapats i samarbete med kulturtjänsterna och Brandbackens servicecenter, och det är en del av Borgå stads kulturprogram för seniorer, Senior-Kultis.

Tidpunkten för invigningen av ljuskonstverket kunde inte vara bättre. Julen och säsongens andra fester är förbi och de långa vardagsveckorna har börjat. Även om det blir ljusare ute dag för dag, är ljuskonstverket något alldeles nytt för oss alla, gläder sig handledaren för hobbyverksamhet Silja Vepsänrepo från boendetjänster för äldre.

Ljuskonstverket kan ses av alla stadsbor under evenemanget Borgå Ljus som ordnas den 12–14 februari. Då hålls ingången till gården öppen (Adlercreutzgatan 27, Borgå). Under övriga tider kan konstverket ses av servicehemmets boende och deras anhöriga och av servicehemmets anställda.

De flesta som bor i servicehemmet kan inte just röra sig utanför sitt hem längre för att uppleva och njuta av kultur. Många av dem är redan mycket ålderstigna och många har också olika svårigheter med att röra sig. Det är fint att vi kan ordna upplevelser för äldre på deras egen gård. Största delen av de boende kan beundra ljuskonstverket från den gemensamma balkongen, eller till och med från den egna bostadens balkong. 

Under förra året gjordes på olika servicehem i Borgå ett pilotförsök med stadens kulturprogram för seniorer, Senior-Kultis, i samarbete med kultur- och fritidstjänsterna och serviceboendet. Målet med första skedet av Senior-Kultis var att ordna evenemang och program för alla Borgåbor som omfattas av serviceboende. I nästa skede utvidgas verksamheten så att också andra seniorer kan delta i evenemang. Ljuskonstverket vid Brandbackens servicecenter inleder verksamheten år 2021.

Under det senaste året har våra boende fått ta del av många fantastiska evenemang av professionella. Till exempel höll operasångerskan Marion Melnik konserter i våra servicehem och uppträdde med utdrag ur musikaler och operor och med sånger från olika delar av världen. Verksamhet inom ramen för Senior-Kultis nådde sammanlagt ungefär 900 boende i servicehem under hösten 2020. Kultur, konst och motion ger otroligt mycket kraft till oss alla, betonar Silja Vepsänrepo.

Mera information:
Silja Vepsänrepo, handledare för hobbyverksamhet, boendetjänster för äldre
tfn 040 676 1371
silja.vepsanrepo@porvoo.fi