Hoppa till innehåll

Ett nytt coronafall har konstaterats i Strömborgska skolan

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i enhetsskolan Strömborgska skolan. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Smittan hänger inte ihop med det fall som staden informerade om onsdagen den 25 november.

16 högstadieelever har exponerats för smittan. De exponerade har informerats om situationen i skolan och deras vårdnadshavare har informerats via Wilma. Om man inte har kontaktats, så har inte kontakt till den smittade förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast under fredagen den 27 november. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

– De här exponeringarna skedde innan munskydden togs i bruk bland högstadieeleverna. Nu använder eleverna munskydd, så eventuella smittor i högstadierna leder i fortsättningen inte till så här stora karantänmängder, berättar ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

I övrigt fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. I Strömborgska skolan görs en effektiverad städning.

Skolans personal, ambulerande personal och gäster över 20 år har använt munskydd sedan torsdagen den 19 november. Onsdagen den 25 november började också högstadieeleverna använda munskydd.