Hoppa till innehåll

Ett nytt ungdomsfullmäktige har valts – alla villiga fick komma med

Nya medlemmar har valts till ungdomsfullmäktige i Borgå. I ansökningen som ordnades på hösten kom det in 24 ansökningar, vilket är lika många som det finns platser i ungdomsfullmäktige. Således ordnades det inget ordinarie val utan alla unga som lämnade in en ansökan fick direkt komma med.

Nuorisovaltuusto.

Utöver ordinarie medlemmar väljs det till ungdomsfullmäktige sex ersättare.
– Om någon alltså nu vill söka till ungdomsfullmäktige, blir han eller hon automatiskt ersättare. I november fick vi två nya ansökningar, och man kan ännu bli ersättare, säger ungdomsarbetare Petra Backman.
– Det är nog tråkigt att ungdomarna inte fick rösta men vi måste fundera på om vi i samband med riksdagsvalet på våren skulle kunna ordna ett ”övningsval” i skolorna, berättar Backman.
De nya medlemmarna i ungdomsfullmäktige möts den 21 januari i ungdomslokalen Kertsi där de går igenom praktiska frågor, bekantar sig med varandra och tillbringar tid tillsammans. De får också ta del av föredragningslistan för det första mötet.
Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är 1.1.2023–31.12.2024. Det nya fullmäktige väljer vid sitt första möte i januari en styrelse, en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en informatör och translator samt en företrädare till nämnderna.
Det första mötet ordnas på traditionellt sätt i stadshusets fullmäktigesal. Mötet hålls den 26 januari 2023 från kl. 16.


Ordinarie ledamöter:


Lyceiparkens skola: Minea Korttinen, Emma Karmanheimo, Marianne Birkle, Fanny Östergård och Amos Hasselblatt.
Borgå Gymnasium: Otto Flykt.
Linnajoen koulu: Emil Vento, Linn Tapper, Maria Jarmolinska, Ronja Kallijärvi och Minja Karjalainen.
Albert Edelfeltin koulu: Peppi Pahajoki, Emmi Schroderus och Altti Virtanen.
Linnankosken lukio: Eeva Hyttinen, Otso Laajavaara, Vili Sundström och Eppu Ollikainen.
Pääskytien koulu: Xhynejda Dushi.
Careeria: Pyry Aapalahti, Malena Johansson och Sanni Suutarinen.
Övriga unga: Mila Fagerlund och Rauha Siltala.


Ersättare:


Strömborgska skolan:
Oliver Bäcklund och Mick Närhi.