Hoppa till innehåll

Ett textilkonstverk har publicerats i Pääskytien koulu

Ett textilkonstverk som är skapat på bildkonst- och slöjdlektionerna i Pääskytien koulu är färdigt!  Alla elever från skolan har deltagit i det ett och ett halvt år långa gemensamma projektet. Textilslöjdlärare Nina Törnblom och bildkonstlärarna Titta Suvanto och Tekla Pohjolainen har ansvarat för projektet. 

Ett textilkonstverk som är skapat på bildkonst- och slöjdlektionerna i Pääskytien koulu är färdigt!  Alla elever från skolan har deltagit i det ett och ett halvt år långa gemensamma projektet. Textilslöjdlärare Nina Törnblom och bildkonstlärarna Titta Suvanto och Tekla Pohjolainen har ansvarat för projektet. 

Under pandemin var det en stor utmaning att ordna valfria ämnen i skolan.  På grund av restriktionerna kunde elever och lärare inte arbeta i närkontakt med varandra.  Alla arbetat tillsammans för ett gemensamt kreativt mål.

Delarna som gjorts tillsammans monterades till ett gemensamt verk

Projektet startade våren 2020 under valfria slöjdlektioner i årskurs 8 och 9. Eleverna tillverkade trådtofsar av yllegarn, av vilka ett iögonfallande textilkonstverk senare sammansattes. Hösten 2020 och 2021 utformades och skissades verkets bildmotiv på bildkonstlektionerna i årskurs 7. De slutliga bilderna valdes ut tillsammans. Under textilslöjdlektionerna fortsatte man att tillverka trådtofsar och monterade ihop arbetet.

Det färdiga konstverket består av fem delar som föreställer rymden, solen, jorden, mattallriken och samhället.  Berättelsen bakom verket är baserad på FN:s globala mål för hållbar utveckling.  Presentationen av konstverket hölls fredagen den 3 december 2021 i skolans matsal i samband med självständighetsfirandet. Evenemanget streamades till klasserna.