Hoppa till innehåll

Färdplanen ger hushållen råd om hållbar vardag

Borgå stad deltog i höstas redan andra gången i projektet Accelerator för hållbar utveckling, som Wuppertal-institutet och D-mat Oy koordinerar.

Borgå stad deltog i höstas redan andra gången i projektet Accelerator för hållbar utveckling, som Wuppertal-institutet och D-mat Oy koordinerar.

I Finland genomfördes Acceleratorn för hållbar utveckling på hösten i Borgå och 13 andra kommuner och städer, i vilka drygt 200 deltagare provade på hållbara levnadsvanor. Enligt färdiga resultaten har hushållen i Borgå, Joensuu, Grankulla, Kuopio, Villmanstrand, Valkeakoski och Vanda minskat sitt koldioxidavtryck i medeltal med 15 %.

Valda gärningar halverar koldioxidavtrycket före år 2030

Det strävades efter att minska hushållens koldioxidavtryck under en fyra veckors försöksperiod. Varje hushåll valde sina gärningar av en lista med cirka hundra gärningar vilka är en del av projektets 1,5 graders livstidspussel. Av de valda gärningarna gjordes en färdplan till år 2030 och målet är att uppnå ett koldioxidavtryck som jorden tål. 

Under försöket minskade hushållens genomsnittliga koldioxidavtryck i Borgå med 12 procent. Minskningen var störst i delområdena vardagsresor (-17 %), mat (-14 %) och fritid (-12 %). Om de borgåbor som deltog i försöket fortsätter att följa sin färdplan, har de möjlighet att uppnå 3,2 tons koldioxidavtryck före år 2030, dvs. 52 % mindre än före försöket. 

Listans sex mest populära gärningar var att byta rött kött till fisk eller kyckling, att koka endast så mycket kaffe som behövs, att använda finsk naturfisk, att välja närproducerat mat i butiken och på torget, att inte duscha så länge och att minska på flygresorna.

Projektets resultat har nu sammanställts i en slutrapport som kan läsas på stadens webbplats.

Vad betyder koldioxidavtrycket?

Med koldioxidavtrycket mäts vilka konsekvenser människans verksamhet har för klimatet. Koldioxidavtrycket berättar hur mycket växthusgaser som värmer jorden en produkt, tjänst eller människans verksamhet släpper till atmosfären. Mängden anges som koldioxidekvivalenter. Till exempel är koldioxidavtrycket av ost är cirka 1,3 kg koldioxidekvivalent per 100 gram ost och av körning med en bensin- eller dieselbil cirka 150 gram per kilometer. Med de enskilda uppgifterna kan beräknas en persons totala koldioxidavtryck.

Målet för finländarna år 2030 är 2,5 ton koldioxid per person per år. För tillfället är en genomsnittsfinländares koldioxidavtryck cirka 10 ton per år.

Stöd för en hållbar utveckling av staden

Ett av målen vid Acceleratorn för hållbar utveckling är att berätta invånarna hur de kan minska på sitt koldioxidavtryck om de ändrar på sina levnadssätt. Målet är också att för städer och företag samla information om vilka brister och hinder hushållen upplever i fråga om hållbara levnadssätt.

I Borgå önskades mest att kollektivtrafiken och nätet av cykelvägar utvecklas. Många önskade också att det byggs spårtrafik till Borgå.

Ytterligare information

expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta, Borgå stad
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

verkställande direktör Michael Lettenmeier, D-mat Oy
tfn 040 541 2876
michael@d-mat.fi

expert på beräkning av koldioxidavtryck Sanna-Liisa Sihto-Nissilä, D-mat Oy
tfn 0400 702 605 
sannis@d-mat.fi