Hoppa till innehåll

Finlands största städer stöder Ukraina med humanitär hjälp

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vanda, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Borgå och Rovaniemi städer bereder sig på att ge hjälp till Ukraina.

I en del av städerna har beslut tagits idag 28.2.2022 och i andra städer tas de nödvändiga besluten när förtroendeorganen sammanträder nästa gång. Tillsammans stöder städerna ukrainska staten och dess medborgare med sammanlagt ungefär 1,5 miljon euro.

Städernas stöd kommer att ges i form av finansiella bidrag eller som humanitärt materiellt bistånd i samarbete med finska staten, hjälporganisationer eller via andra pålitliga samarbetsparter.

”Kriget i Ukraina har orsakat en humanitär krissituation och att hjälpa de nödställda som befinner sig i krigets centrum är nu viktigt. Städerna vill visa sitt stöd till ukrainarna i denna mycket sorgliga och tragiska situation”, konstaterar de ovannämnda städernas borgmästare och stadsdirektörer.

Städerna uppmanar även övriga kommuner i Finland till motsvarande samarbete och bistånd.

Ukrainska staten har hamnat i krig när Ryssland anföll landet torsdagen 24.2.2022 och Ukraina har kommit med en internationell vädjan om snabb hjälp till landet och dess medborgare. Många aktörer däribland finska staten, har redan beslutat om bistånd för att hjälpa Ukraina. Även Ukrainas ambassad har vänt sig till vissa finska städer med en vädjan om hjälp för att lindra de skador och förluster som drabbat Ukraina och dess invånare.