Hoppa till innehåll

Finskspråkiga utbildningssektionen behandlar planeringen av framtiden för utbildningstjänsterna i Gammelbackaområdet och den intensifierade undervisningen i musik

Den finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder denna veckas torsdag. På mötet behandlas bland annat inledandet av planeringsarbeten för hur utbildningstjänsterna i Gammelbackaområdet och den intensifierade undervisningen i musik ska ordnas i framtiden.

Den finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder denna veckas torsdag. På mötet behandlas bland annat inledandet av planeringsarbeten för hur utbildningstjänsterna i Gammelbackaområdet och den intensifierade undervisningen i musik ska ordnas i framtiden.

Planering av framtiden för utbildningstjänsterna i Gammelbacka 

I investeringsdelen i budgeten för 2021 finns anslag för åren 2023–2025 i ekonomiplanen för skolinvesteringar i Gammelbackaområdet. Investeringsprojektet kommer att ersätta verksamheten i nuvarande Peipon koulu då skolbyggnaden kommer till slutet av sin livscykel.

Investeringsprojektet inleds med en behovskartläggning, och man föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp för detta. I kartläggningen beaktas också lokaler som småklasserna i Albert Edelfeltin koulu och dagvården vid Tulliportti behöver. Samtidigt utreds också hur biblioteks-, ungdoms- och välfärdstjänsterna borde ordnas i Gammelbacka.

Målet är att helheten med tanke på verksamheten är vettig, trygg och att den uppmuntrar till inlärning och att den är fungerande och ändamålsenlig för invånarna i området. Det är meningen att behovskartläggningen ska bli färdig i början av 2022.

Riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik inom Borgås finskspråkiga utbildningstjänster i framtiden

Intensifierad undervisning i musik ordnas för tillfället från den tredje årskursen i Keskuskoulu och i de övre årskurserna fortsätter undervisningen i Linnajoen koulu. Antalet sökande till den intensifierade undervisningen i musik har minskat, och därför tillsätts en arbetsgrupp för att utveckla och fundera över riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik i Borgå i framtiden.

Enligt förslaget tillsätts en arbetsgrupp med representanter för skolorna, föräldraföreningarna och Musiikin Tuki ry. Arbetsgruppen rapporterar till den finskspråkiga utbildningssektionen hur arbetet framskrider och arbetet borde vara klart före slutet av 2021.