Hoppa till innehåll

Finskspråkiga utbildningstjänster i Borgå rekryterar lärare

De finskspråkiga utbildningstjänsterna inom bildningssektorn i Borgå stad söker nya anställda.

Nu rekryteras bland annat speciallärare, timlärare i svenska och matematik, en lärare för övergångsskedet, en vikarie för lektor i biologi och geografi, en timlärare i musik i bisyssla och en lektor i engelska och svenska i ordinarie anställning. Dessutom söker man tre tidsbundna biträdande tjänsterektorer till Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu och Linnankosken lukio.

− I vår stad finns 25 skolor i vilka arbetar sammanlagt ungefär 500 lärare. Under de senaste åren har vi i Borgå gjort stora satsningar på fungerade lärmiljöer och skollokaler. Ännu söker vi kunniga och entusiastiska proffs inom undervisningssektorn till vårt team för nästa läsår, säger utbildningsdirektören för de finskspråkiga utbildningstjänsterna Jari Kettunen.

Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka. Ansökningstiden till dessa lediga anställningar inom utbildningstjänsterna är 27.4 – 11.5.2022.