Hoppa till innehåll

Firandet av Runeberg förstärks i Borgå med ett eget Upplev Runeberg-emblem och webbplats

Borgå är en mångsidig Runeberg-stad. Turismen i anknytning till Runeberg och firandet förstärks med ett eget Upplev Runeberg-emblem samt en webbsida med samma namn. Där kan man på en gång hitta information om allt som erbjuds i Borgå i anknytning till den kända skalden och hans familj.

Koe Runeberg -tunnus.

Utgångspunkten för allt är naturligtvis skaldens födelsedag som firas den 5 februari, med andra ord Runebergsdagen. Gymnasieeleverna började firandet redan år 1854, då skalden fyllde 50 år.
Sång och den frivilliga brandkårens stämningsfulla fackeltåg är fortfarande centrala element i firandet av Runebergsdagen. Mångsidigt och högklassigt program samt prisutdelningen av nationellt betydelsefulla litteraturpris har kommit till vid sidan av dem.

Upplev Runeberg-emblemet för alla evenemang som har att göra med Runeberg

Jan-Christian Forsman, Borgå stads livskraftsexpert, har skapat ett Upplev Runeberg-emblem inspirerad av den bekanta bysten på skalden. I symbolen kan man dock känna igen Borgås kartmässiga kännetecken, utan att glömma den splittrade skärgården. Beteckningens blå färg påminner om patriotismen som förenas med Runeberg, samt himlens och havets blå färg.
– Jag har försökt göra vår Runeberg lite mer avspänd, utan att minska på värdigheten, berättar Jan-Christian Forsman.

Avspänt, men värdigt är också firandet av Runeberg i Borgå. Under emblemet ryms såväl stadens officiella Runeberg-program som evenemang som ordnas av Borgåborna, företag och föreningar.
– Evenemangsarrangörerna kan fritt ladda ned emblemen från Upplev Runeberg-sidan, säger Forsman.
Dessutom önskar staden att exempelvis Borgåborna skulle använda hashtaggarna #upplevruneberg #upplevrunebergiborgå i sociala medier när de publicerar sina egna evenemang och upplevelser som har att göra med firandet av Runebergsdagen.

– Borgå är Runebergs hemort och många aktörer arrangerar evenemang som har att göra med firandet av Runeberg och Borgåborna har egna traditioner för firandet av dagen. Firandet av Runebergsdagen är ett kulturarv som lever och utvecklas. Då vi använder emblemet och hashtaggar stärker vi Borgås position som Finlands centrala Runeberg-stad, säger marknadsförings- och kundtjänstchef Raila Lassila.

Med hjälp av Upplev Runeberg-kartan kan du gå i skaldens fotspår

På Upplev Runeberg-webbplatsen finns en karta, till vilken man har samlat centrala ställen i anslutning till Runeberg, såsom Runebergs hem, grav, Walter Runebergs skulptursamling, Fredrika Runebergs park och minnesstaty samt ställen där man kan dricka kaffe och njuta exempelvis av Runebergstårtor.

– I City Nomaden har vi ju haft och fortfarande har en gångrutt i Runebergs fotspår, men vi ville dessutom göra en tydlig och visuell karta som visar hur mycket Borgå verkligen har att erbjuda i anknytning till Runeberg, berättar Jan-Christian Forsman, som är ansvarig för kartans genomförande.

På webbplatsen har man också samlat centrala evenemang som staden ordnar i anknytning till Runebergsdagen. Man kommer att informera senare om innehållet för årets Runebergsdag. Det är önskvärt att privata aktörer och evenemangsarrangörer lägger sina evenemang i evenemangskalendern som upprätthålls av staden. När man använder hashtaggen #upplevruneberg syns evenemanget på webbsidan.