Hoppa till innehåll

Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Meddelande 27.2.2020

Kommundirektörer i östra Nyland: Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Östra Nyland som i dagsläget inte har någon bantrafik alls får inte glömmas när framtida banförbindelser planeras, poängterar kommundirektörerna i östra Nyland. Kommundirektörerna förnyade vid kommundirektörsmötet den 24 februari kravet som de redan tidigare har framfört.

– Nu är det allra viktigast att säkerställa att Flygbanan byggs och att den fortsätter mot östra Nyland. Detta är en förutsättning för de båda banalternativen från Borgå mot öst, konstaterar ordföranden för kommundirektörsmötet, Mörskoms kommundirektör Sam Vuorinen.

– I samband med planeringen och byggandet av Flygbanan måste man också bereda bansträckan från Flygbanan mot Borgå. Denna är den viktigaste intressebevakningsfrågan för kommunerna i östra Nyland i detta planeringsskede.

Staten och kommunerna har kommit överens om bildande av projektbolagen som ska främja planeringen av Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo samt de olika parternas finansieringsandelar. För båda projekt söks CEF-finansieringsstöd från EU. Vid kommunikationsministeriet pågår dessutom en utredning och jämförelse av linjedragningen för den snabba östliga förbindelsen.

Kommunerna väntar på ministeriets utredning som har uppskattats bli färdig på våren. Kommundirektörerna påminner att beaktandet av östra Nylands behov av banförbindelser inte får begränsa sig bara till en utredning utan den östra banförbindelsen måste främjas i ett nära samarbete med aktörerna på området.

Mera information:

Askola kommun, kommundirektör Jouni Martikainen
tfn 040 5587 589
jouni.martikainen@askola.fi

Borgå stad, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
tfn 019 520 2200
jukka-pekka.ujula@borga.fi

Lappträsks kommun, kommundirektör Tiina Heikka
tfn 044 720 8686
tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lovisa stad, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
tfn 040 551 7551
jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Mörskoms kommun, kommundirektör Sam Vuorinen
tfn 044 760 9116
sam.vuorinen@myrskyla.fi

Pukkila kommun, stf. kommundirektör Juha Rehula
tfn 050 343 7418
juha.rehula@pukkila.fi

Sibbo kommun, kommundirektör Mikael Grannas
tfn 040 752 9803
mikael.grannas@sipoo.fi