Hoppa till innehåll

Flyttandet av motionsspåret på Kokonudden börjar

En del av motionsspåret i Kokon flyttas. Detta görs p.ga att nya västra åstrandens lekpark byggs.

Arbeten börjar 11.9.2023 med trädfällning. Vi försöker spara så många av de befintliga träden som möjligt och därför har motionsspårets rutt planerats att gå via en gammal skogsväg.
Spåret beläggs med stenmjöl och belysning installeras. Gamla delen av motionsspåret tas ur bruk då det nya motionsspåret är klart. Det planteras skog på området som tas ur bruk. Arbetet har planerats att bli klart under innevarande år. Under anläggningsarbetet måste man vara försiktig när man rör sig i området och det är inte tillåtet att gå nära maskinerna.