Hoppa till innehåll

För sysselsättningstjänsterna var året 2019 ett förändringarnas år

Verksamheten vid sysselsättningstjänsterna i Borgå stad förändrades och utvecklades på många sätt under det gångna året. Utvecklingsarbetet fortsätter också i år, visar sysselsättningstjänsternas verksamhetsrapport för år 2019.

Verksamheten vid sysselsättningstjänsterna i Borgå stad förändrades och utvecklades på många sätt under det gångna året. Utvecklingsarbetet fortsätter också i år, visar sysselsättningstjänsternas verksamhetsrapport för år 2019.

Utvecklingsåtgärderna år 2020 siktar på en ökad målinriktning. Inslag av coaching byggs in i all verksamhet, och det planmässiga arbetet tillsammans med kunden ska öka. Personalen har fått en större roll i planeringen.

 – Det är viktigt att vi beaktar den arbetslösa personens situation som helhet. Vi skapar tillsammans med kunden en fungerande individuell lösning, där också social- och hälsovårdstjänster ingår, säger Annika Immonen, servicedirektör för tjänster för vuxna.

Utvecklingsarbetet började redan hösten 2019, då vi ökade samarbetet med TE-byrån och vuxensocialarbetet. En socialhandledare som fokuserar på arbetet med vuxna kunder anställdes vid sysselsättningstjänsterna för året 2020.  En nedbantning av den högsta administrativa organisationen gjorde det möjligt att anställa en operativ chef som leder den praktiska verksamheten.

År 2019 slogs två snickerverkstäder ihop för verksamhet i gemensamma renoverade utrymmen i Östermalm. Den nya verkstaden kallas Tarmolan Verstas – Östermalms verkstad. Verkstadsträningen för unga omfattade verksamhet vid Bil- och metallverkstaden, Musikverkstaden, Snickarverkstaden, Starten, Konstverkstaden, den öppna verkstaden Olohuone samt vägglös träning. Experiment med nya funktioner gjordes bland annat i samarbetet med företag och vid anställning av hjälpledare.

Sysselsättningstjänsternas rapport om verksamheten presenteras för social- och hälsovårdsnämnden i Borgå 23.4.2020.