Hoppa till innehåll

Förhandsmarknadsföring av tomterna i Ebbo Stengård är på gång

Borgå stad har påbörjat förhandsmarknadsföringen av tomterna i Ebbo Stengård. Stengårds egnahemshusområde ligger i Ebbo cirka 10 kilometer sydöst om Borgå centrum. Planen för Ebbo Stengård, som utgör grunden för egnahemshusområdet, har vunnit laga kraft i början av år 2020. I Ebbo Stengård finns 21 egnahemshustomter, och genom förhandsmarknadsföringen klarlägger man hur stort intresse de väcker. Förhandsmarknadsföringens resultat påverkar bland annat tidtabellen för byggandet av kommunalteknik.

Epoon omakotiasumista.

På stadens webbplats kan man svara på en förfrågan, genom vilken man klarlägger potentiella byggares önskemål och syner gällande området. Förhandsmarknadsföringen pågår till slutet av augusti 2023. Förhandsmarknadsföringen lyfts fram bland annat under Jukola-stafetten genom reklam i terrängen samt digitalt under hela sommaren.

– En omedelbar närhet till naturen och rekreationsområdena samt en förmånlig prisnivå kan anses vara en klar styrka för tomterna i Ebbo. Med hjälp av förfrågan får vi värdefull information om efterfrågan på tomterna och om de saker som potentiella byggare uppskattar i området. Samtidigt når vi dem som är intresserade av tomterna, också med tanke på framtiden, konstaterar markanvändningsingenjör Leevi Valkeavirta.

Enligt preliminära planer inleds marknadsföringen av tomterna antagligen på hösten 2024 gällande de 15 tomter som ligger på Koltrastvägen och Stentrastvägen samt vid Stenskvättan. De 6 tomter, som ligger på Blåtrastgränden, kan sökas ett år senare. Målsättningen är att kommunaltekniken byggs i det första området så att egnahemshusbyggarna får komma till tomterna så snart som på sommaren 2025.

Ytterligare uppgifter om området och förfrågan finns på stadens webbplats på adressen www.porvoo.fi/egnahemstomter