Hoppa till innehåll

Förslaget till restaurering av gamla bron i Borgå är färdigt

Den generella planeringen för restaurering av gamla bron i Borgå är klar, varefter avsikten är att börja ta fram egentliga planer för brons konstruktioner.

Den generella planeringen för restaurering av gamla bron i Borgå är klar, varefter avsikten är att börja ta fram egentliga planer för brons konstruktioner.

Brolösningen som valdes för planeringen av konstruktionerna behandlas i stadsutvecklingsnämnden den 23 mars.

Vid restaureringen av bron blir utseendet av landfästena likt de nuvarande murade stenkonstruktionerna. Fyra alternativ för den nya däckskonstruktionen togs fram i planeringsskedet och deras såväl egenskaper som lämplighet för miljön undersöktes grundligt. Utifrån arbetsgruppens analyser valdes alternativet ”träbalkbro” som lämpligast för miljön. Planeringen av konstruktionen inleds på basis av detta.

Borgå stad inledde planeringen av förnyandet av däckskonstruktionen och renovering av landfästena för den gamla bron i Borgå sommaren 2020 i samarbete med Ramboll Oy och representanter för Borgå museum. I planeringsprocessen har kraven beträffande den betydande kulturmiljön beaktats i stor omfattning.  De landskapsmässiga effekterna av brons däckskonstruktion har behandlats ur synvinkeln för såväl den historiska miljön som nuvarande användningskrav.

Den gamla bron i Borgå togs i bruk 1954. Under de senaste åren har brons skick kontrollerats med regelbundna besiktningar. Den senaste konditionsundersökningen genomfördes 2020 av Destia Oy. Konditionsundersökningen visade att brons konstruktioner hade försvagats, därför styrdes trafiken till mitten av bron och passagen till brons kanter spärrades. Konditionsundersökningen visade även att brons nuvarande konstruktioner inte längre kan iståndsättas. Däckskonstruktionen på hela bron måste förnyas. Brons landfästen ska iståndsättas och undersökas noggrannare.