Hoppa till innehåll

Försöket med Team Borgå slutar

Borgåbornas inflytandekanal Team Borgå läggs ned i slutet av september. Mobilapplikationen togs i bruk som försök i slutet av år 2017.

Borgåbornas inflytandekanal Team Borgå läggs ned i slutet av september. Mobilapplikationen togs i bruk som försök i slutet av år 2017.

– I Team Borgå har staden gjort både korta snabbenkäter och mer omfattande enkäter som aktiverat Borgåbor inför beslutsfattandet. Enkäterna har fått ett stort antal svar som staden har kunnat utnyttja i planering och beredning, berättar kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio. 

– Staden har haft flera olika enkätsverktyg som delvis har varit överlappande, så det är naturligt att försöket med Team Borgå avslutas som del av programmet för hållbar ekonomi. Särskilt under coronatiden har staden inte utnyttjat applikationen när kommunikationsenhetens arbetsinsats har koncentrerats på coronakommunikation. 

Att stadens invånare kan få inflytande är viktigt och det utvecklas fortfarande mångsidigt. Enkäter görs i fortsättningen med andra verktyg. 

Team Borgå tas bort från applikationsbutiken den sista dagen i september. Applikationsikonen kan bli kvar i den egna mobilen men den stör inte användningen av mobilen. 

Mer information:

Kommunikationsplanerare Hanna Palo
tfn 040 676 7872
hanna.palo@porvoo.fi

Kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio
tfn 040 354 9966
aino-marja.kontio@porvoo.fi