Hoppa till innehåll

Förvalsjuryn för barnlitteraturpriset Runeberg Junior inleder sitt arbete och tar emot böcker för evaluering

Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete. Juryn består av huvudredaktör Marko Enberg, rektor Leena Stolzmann och guide/dramaguide Jenny Törnroos. Priskoordinator är serviceförman Catharina Latvala vid Borgå stadsbibliotek.

Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete. Juryn består av huvudredaktör Marko Enberg, rektor Leena Stolzmann och guide/dramaguide Jenny Törnroos. Priskoordinator är serviceförman Catharina Latvala vid Borgå stadsbibliotek.

Runeberg Junior-priset tillfaller en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6-9 år. Förvalsjuryn bekantar sig med böcker utgivna efter oktober 2019 och väljer därefter högst tio kandidater för priset. Juryn tar emot böcker för evaluering ända till slutet av oktober. Juryns kontaktuppgifter får man av priskoordinatorn Catharina Latvala, tfn 040 621 4937, catharina.latvala@porvoo.fi .

Förvalsjuryns kandidater offentliggörs i början av november. Prisvinnaren bestäms av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå. Prisvinnaren offentliggörs i samband med festligheterna kring Runebergsdagen 2021.

Runeberg Junior-priset är Borgå stads och KSF Media / Tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.

Mer information: priskoordinator Catharina Latvala, tfn 040 621 4937, catharina.latvala@porvoo.fi