Hoppa till innehåll

Förverkligandet av byggnaden i lekparken på Västra åstranden närmar sig

Förverkligandet av småbarnspedagogikens nya byggnad på Västra åstranden närmar sig. Stadsstyrelsen behandlar godkännandet av projektplanen för byggnaden vid sitt möte den 20 november.

Byggnaden placeras i anslutning till den tillgängliga lekparken på Västra åstranden planeras och byggs så, att den blir multifunktionell. Byggnaden kan fungera som lokal för den öppna småbarnspedagogiken, tillfällig utbyggnad av daghemmet Skogsstjärnan eller som stödutrymme för den tillgängliga lekparken.
Den nya byggnaden placerar sig sydväst om daghemmet Skogsstjärnan. Helheten har ett naturligt samspel med fritidsområdet på Västra åstranden och det större projektet med Familjeparken som har planerats där.

Byggnaden omfattar grupplokaler för en daghemsgrupp, toalett- och tvättutrymmen, tambur- och groventréutrymmen samt en allmän toalett som betjänar lekparken. Byggnaden har cirka 150 kvadratmeter och projektets totala kostnader är 800 000 euro. Enligt dagens uppgift blir byggnaden färdig under år 2024.