Hoppa till innehåll

Förvrängda resminnen från Australien och genomskinliga självporträtt

Fotografikonstnären Anna Niskanen öppnar höstsäsongen i Konsthallen i Borgå den 4 september med sin utställning Darker Weather. Utställningen visar bilder av tysta stunder i australisk natur, i mitten av kaoset efter skogsbranden. Niskanen råkade vara på plats när landet drabbades av en av de värsta skogsbränderna i dess historia 2019–2020.

Fotografikonstnären Anna Niskanen öppnar höstsäsongen i Konsthallen i Borgå den 4 september med sin utställning Darker Weather. Utställningen visar bilder av tysta stunder i australisk natur, i mitten av kaoset efter skogsbranden. Niskanen råkade vara på plats när landet drabbades av en av de värsta skogsbränderna i dess historia 2019–2020.

Att samla stycken från naturen är i Anna Niskanens konst en del av reseupplevelsen och konstnärens arbetsprocess. Musslor, kottar och grenar är turistens skatter som innehåller en förväntning på att man minns resan efteråt. Fotografering under resor är likadant samlande. Digitala fotografier och samlade artefakter skapar ett arkiv av vilket man kan skapa konstverk.

Platser som man har besökt – destinationer för resor – är ofta förknippade med starka minnen. Minnen i sig är inte en verklig representation av den ursprungliga platsen. I utställningens verk som bygger på fotografier har man digitalt förvrängt fotografier så, att de efterbildar minnenas särdrag, beskriver Niskanen sina verk och sitt arbete.

Anna Niskanen är en bildkonstnär från Helsingfors som 2017 utexaminerade som magister från utbildningsprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetet. Under de senaste åren har hon hållit flera privatutställningar och grupputställningar bl.a. i Finland, på Island, i Kina och i Ryssland.

I Galleri Fikka kan man fr.o.m. den 4 september se Hannu Karjalainens videoinstallation A Strange Luminescence. I installationen diskuterar Karjalainen människornas beroendeförhållanden både till varandra och andra livsformer. Namnet på installationen som flyter fram med drömmens logik har tagits ur W.G. Sebalds verk Saturnus ringar: en engelsk vallfart (1995, svensk översättning 2007, finsk översättning 2010). Karjalainens installation väcker frågor om bl.a. individualism, löftet om den eviga ekonomiska tillväxten och människosläktets framtidsutsikter.

I Hörnan får vi fr.o.m. den 4 september se målningar från Lotta Ingman i utställningen Van Goghs trädgård. Ingman arbetar med färgen. Hon använder kontrastfärger och deras olika mörkhetsgrader. Ytan kan vara tät eller genomskinlig. Målningen kan ha ett penseldrag eller en skrapande gest som fungerar som motsats för dessa ytor.

Genom olika kontraster söker jag en känsla av rörelse i målningen. Jag vill synliggöra leken i relationen mellan figur och bakgrund. Jag vill att den materiella konstruktionen framträder, beskriver Ingman sin process.

Verk av Lotta Ingman har senast varit utställda i grupputställningen Abstrakt i Pro Artibus galleri Elverket i Ekenäs och i Forum Box i Helsingfors. Verken som visas i Borgå är nya och har inte varit utställda tidigare.

Målningar av Frida Hultcrantz i Kaplansgården

I Galleri Gamla Kaplansgården visas Frida Hultcrantz utställning Infiltration från den 4 september. Utställningen är en fortsättning för Hultcrantz senaste utställning i Galleria Huuto i Helsingfors våren 2020.

Hultcrantz behandlar i sina målningar utanförskap och ensamhet, osäkerhet och känslan av otrygghet. 

I min utställning vill jag än en gång visa hur ful, osäker, grotesk och egoistisk jag är. Jag vill också att tittaren själv kan delta i verken. Med hjälp av humor och lek ser världen lite ödmjukare ut, berättar Hultcrantz om sin utställning.

Hultcrantz målar med olja på plexiglas. Hon fascineras av materialets genomskinlighet.

Jag tror att vi människor är ganska genomskinliga men kämpar in i det sista mot det motsatta för vi är rädda för att någon får veta hur små och skygga vi egentligen är, funderar Hultcrantz.

Svenskfödda Frida Hultcrantz bor och arbetar i Lovisa. Hon utexaminerade från Bildkonstakademin som magister i bildkonst år 2008. Verk av Hultcrantz har varit utställda i flera privat- och grupputställningar i Finland och utomlands.

Utställningarna i Konstfabriken är öppna 4.9–27.9, tis.–fre. kl. 10–18, lör.–sön. kl. 10–16. Fritt inträde.

Ytterligare information:

Henrik Lindqvist, utställningskoordinator
henrik.lindqvist@porvoo.fi
tfn 040 489 1610.

Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, Borgå
taidehalli@porvoo.fi
tfn 040 730 9273.

Utställningen i Galleri Gamla Kaplansgården är öppen 4.9–27.9, tis.–sön. kl. 10–16. Fritt inträde.

Ytterligare information:

Sini Kallio, kulturkoordinator
sini.kallio@porvoo.fi
tfn 040 676 3005.

Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, Borgå
kappalainen@porvoo.fi
tfn 040 489 1771.