Hoppa till innehåll

Främmande arter bekämpas i Borgå också i sommar – kom med!

Borgå stad deltar för tredje året i följd i den nationella sommarkampanjen Solotalkot som fokuserar på bekämpning av invasiva främmande arter. I kampanjen som pågår till slutet av augusti ska man av de invasiva främmande arter som hotar den biologiska mångfalden bekämpa jättebalsamin, blomsterlupin och vresros både på den egna gården och stadens talkoplatser.

Staden har på olika håll, på samma sätt som förut, anvisat sammanlagt 11 platser för bekämpning av jättebalsamin och blomsterlupin där man fritt kan komma och rensa dem. På talkoplatsen finns en skylt för Solotalkot. Närmare information om var bekämpningsplatserna finns och hur man ska gå till väga finns på stadens webbplats.

Staden bekämpar främmande arter också i år, bland annat genom att slå lupiner före blomningen till exempel i Lövhammars, Kodderviken och Hammars strand samt genom att skära ner vresrosen till exempel i Vårberga och Kanonparken. Sommarjobbarna rensar också jättebalsamin på flera ställen.

Hantera växtresterna på rätt sätt

I bekämpningen av invasiva främmande arter är det viktigt att hantera växtresterna på rätt sätt. Många av de nuvarande främmande arterna har uppstått när trädgårdsavfallet vårdslöst har tömts i naturen.
De arter som förökas genom frön kan bli och förmultnas före blomningen och innan fröna mognar. Om fröna redan har hunnit bli mogna tas växtavfallet med invasiva främmande arter (under två kubik) emot från privathushåll utan avgift vid Rosk´n Rolls avfallsstationer. Växtavfall som innehåller mogna frön, som samlats från stadens talkoplatser, kan hämtas i sopsäckar till Borgå stads parkdepå (Sjötullsgatan 5–7 Borgå).

Bekämpningen av invasiva främmande arter kräver alltid markägarens tillstånd. Om du vill bekämpa invasiva främmande arter självständigt på andra platser än inom stadens område kan du göra en talkoanmälan. När din anmälan har behandlats får du anvisningar:

Du kan anmäla om dina observationer av främmande arter på adressen www.vieraslajit.fi.

Kampanjen Solotalkot samordnas av Naturresursinstitutet och av VieKas-LIFE-projektet för främmande arter. 

Du kan bekanta dig närmare med kampanjen på Solotalkots kampanjsajt där det också finns anvisningar för användning av applikationen iNaturalist, som underlättar kampanjen.