Hoppa till innehåll

Galleri Gata breder ut sig i ålandskapet i Borgå

Galleri Gata som finns i tunneln för fotgängare under Mannerheimgatans bro öppnar sitt tredje utställningsår den 19 juni. Kurator för utställningen är också detta år bildkonstnär Ylva Holländer, som har bjudit in konstnären Elina Sarlin från Porkala som gästkonstnär denna sommar. Naturen är kraftigt närvarande i Sarlins målningar och utmärkande för hennes konst är användningen av färger och detaljer.

Galleri Gata som finns i tunneln för fotgängare under Mannerheimgatans bro öppnar sitt tredje utställningsår den 19 juni. Kurator för utställningen är också detta år bildkonstnär Ylva Holländer, som har bjudit in konstnären Elina Sarlin från Porkala som gästkonstnär denna sommar. Naturen är kraftigt närvarande i Sarlins målningar och utmärkande för hennes konst är användningen av färger och detaljer.

– För mig betyder fåglar frihet, kraft och att njuta av tillvaron. Jag ville överföra samma känsla av frihet och kraft till denna målning, kombinerat med lekfullheten hos färggranna figurer, beskriver Sarlin hur konstverket blev till.

Ylva Holländers färgrika målning på andra väggen i tunneln får mera former och färger denna sommar. Konstverket är i ständig förändring, funderar Holländer.

Galleri Gata skiljer sig från andra konstgallerier i det avseendet att det endast har två väggar och finns utomhus. Det här året sprider sig Galleri Gata till ett allt större område. Borgå stads kulturtjänster har beställt en stor väggmålning av Ylva Holländer till den offentliga toalett som öppnas under Mannerheimgatans bro den 1 juli. Konstverket Prickig Droppe är inspirerat av musik och är fullt av rytmer, färger och toner.

– Jag är mycket entusiastisk över detta konstprojekt, som gör samtida konst synlig i ett offentligt stadsrum och förvandlar den nya toaletten till ett litet galleri, säger chefen för kulturtjänster Susann Hartman. Konstverken som anskaffats till västra åstranden bildar tillsammans med konstverken i Galleri Gata en stor och unik konsthelhet på båda sidorna av Borgå å till glädje för stadsborna, fortsätter hon.

Ålandskapet i Borgå piggas upp förutom av väggmålningarna också av Ylva Holländers och Nelli Nios gemensamma utomhuskonstverk Den galna trädgården (Jardin fou) under Mannerheimgatans bro. Konstverkets material består av trasiga plastföremål, leksaker, bruksföremål och konstgjorda blommor som fåtts eller köpts på lopptorg. Av dessa kasserade föremål som betraktats som onödiga skapar konstnärerna färggranna och glada konstverk. Bakom de glädjerika färgerna och formerna kan man ändå se den sorgliga slit-och-släng-mentalitet som gäller föremålen. 

Ylva Holländer tog initiativ till Galleri Gata år 2018. Det första verksamhetsåret var Jaakko Rönkkö inbjuden konstnär och år 2019 Sirkka Tapio. Konstverket i tunneln byter skepnad en gång om året. Stadens kulturtjänster och kommunteknik stöder verksamheten.

Ytterligare information:
Ylva Holländer, bildkonstnär
tfn 040 503 6756
ylva.hollander@gmail.com

Susann Hartman, chef för kulturtjänster
tfn 040 550 4527
susann.hartman@porvoo.fi