Hoppa till innehåll

Gallring av trädbestånd under april vid Slingervägen i Gammelbacka

Borgå stad förbereder sig på att reparera bron vid Slingervägen i Gammelbacka sommaren 2024. Reparationen förutsätter att en tillfällig färdväg öppnas i ändan av Slingervägen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Under april kommer man att gallra grenar och fälla träd vid den kommande tillfälliga färdvägen. De träd som kommer att gallras och fällas har inspekterats tillsammans med Borgå museum.

Staden beklagar de olägenheter arbetena medför. Man kommer att informera senare om den kommande tillfälliga färdvägen innan reparationen av bron vid Slingervägen inleds.