Hoppa till innehåll

Gamla bron stängs av för fordonstrafik den 9 juli under undersökningstiden

Gamla bron i Borgå stängs av för fordonstrafiken torsdagen den 9 juli kl. 8.30–16 medan undersökningarna pågår.  På bron undersöks de skador som orsakades av en liten brand i slutet av juni i brokonstruktionerna. Under undersökningarna stängs körbanan på bron av för fordonstrafik. För fotgängare och cyklister ordnas en förbindelse förbi undersökningsplatsen. Staden rekommenderar dock att man under undersökningsarbeten i första hand ska använda de andra broarna som går över ån. 

Samtidigt undersöks också träkonstruktionernas skick under körbanan.  Med undersökningarna kartläggs hur branden och rötskador inverkat på brons bärförmåga och säkerställs att det är tryggt att använda bron. Ramboll Oy ansvarar för undersökningarna. Vi beklagar störningen som stängningen av bron orsakar.