Hoppa till innehåll

Gatudammet tidigare och lättare än vanligt i Nyland

I vår var gatudammet tidigt i Nyland och lättare än under tidigare år eftersom t.ex. begränsningsåtgärder på grund av coronavirusepidemin minskade trafikmängder och trafikutsläpp. Höga partikelhalter i luften uppmättes redan i januari. Den värsta dammperioden var i slutet av februari. Halterna av inandningsbara partiklar var förhöjda också i februari och mars men i början av april lägre än året innan då man vanligtvis mäter de högsta halterna av gatudamm.

I vår var gatudammet tidigt i Nyland och lättare än under tidigare år eftersom t.ex. begränsningsåtgärder på grund av coronavirusepidemin minskade trafikmängder och trafikutsläpp. Höga partikelhalter i luften uppmättes redan i januari. Den värsta dammperioden var i slutet av februari. Halterna av inandningsbara partiklar var förhöjda också i februari och mars men i början av april lägre än året innan då man vanligtvis mäter de högsta halterna av gatudamm.

I Borgå upplevdes vårens första dammiga dagar i slutet av februari. De högsta dammhalterna uppmättes vid mätstation för luftkvalitet den 25 och 26 februari då gränsvärdet för partiklarna överskreds, berättar Jesse Mether, miljövårdschef för Borgå stad.

Gränsvärdena överskreds knappt alls

Antalet dagar när gränsvärdet för inandningsbara partiklar överskreds var allmänt taget cirka hälften mindre våren 2020. Före den 15 maj hade gränsvärdet för inandningsbara partiklar överskridits totalt två gånger i Borgå. Det finns ett gränsvärde för antalet dammiga dagar som tillåter högst 35 dammiga dagar per år.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM mäter luftkvaliteten i Nyland i en livligt trafikerad miljö på Krämaretorgets mätstation i Borgå. På mätstationen uppmäts kvävedioxid som härstammar från avgaser i trafiken och inandningsbara partiklar vars större källor är gatudamm som lyfts upp av trafiken.

Väderleksförhållandena har underlättat dammet

Vädret var gynnsamt för luftkvaliteten i vår, vilket underlättade dammet. Början av året var vädret rekord milt.  I januari var temperaturerna till och med 7‒8 grader högre än vanligt i Södra Finland. Också februari och mars var milda och regniga. Det fanns exceptionellt lite snö under hela vintern i södra Finland. April var rätt torr och temperaturerna var på den normala nivån.

Undantagssituationen minskade trafikmängderna

I mars inleddes undantagstillståndet på grund av coronaepidemin, varvid trafiken minskade betydligt i Nyland. Det här märktes i stor grad i luftkvaliteten. Kvävedioxidhalterna från trafikutsläppen var i vår cirka hälften av långtidsmedelvärdet både i Nyland och flera städer i Finland. Trafikmängderna och halterna var som lägst under hela påsktiden då trafiken till och från Nyland begränsades.

Uppgifter om luftkvaliteten:

Mer information

miljövårdschef Jesse Mether, Borgå stad
tfn 050 444 2057
jesse.mether@porvoo.fi

luftvårdsexpert Outi Väkevä, HRM
tfn 045 635 7698 1717