Hoppa till innehåll

Gratis parkering på veckosluten inför julen

Det juliga Borgå är fullt av evenemang och shoppingmöjligheter. Kom med och njut av julstämningen! Under veckosluten inför julen, lördag 28.11, 5.12, 12.12, 19.12, 26.12 och 2.1.2021 är parkeringen gratis på Borgå stads allmänna parkeringsplatser.

Målet är att göra det lättare att uträtta ärenden i centrum under tiden för den livligaste julhandeln.
Tidsbegränsningarna gäller parkeringsplatser på vilka man ska uppge parkeringstidens början.

Borgå stad påminner att största delen av de avgiftsbelagda parkeringsplatserna är i privat ägo. De privata aktörerna följer sin egen praxis för priser också inför julen.

Tilläggsparkering på torget

Tilläggsparkering finns att få på torget 21.11.2020–9.1.2021, på torghalvan mot Fredsgatan vardagar klockan 8–21 och på veckosluten klockan 8–18. Tilläggsparkeringen är inte i bruk nattetid. Parkeringsavgift skall erläggas vardagar klockan 8–18.