Hoppa till innehåll

Grundförbättringen av Rådmansgatan medför olägenheter i trafiken

Borgå stad inleder Rådmansgatans grundförbättringsarbete i januari, vecka 2. Arbetet beräknas pågå fram till månadsskiftet maj-juni. I samband med arbetet kommer Rådmansgatan att flyttas en aning söderut och vatten-, avlopps-, och kabelrör grävs ner under gatan.

Borgå stad inleder Rådmansgatans grundförbättringsarbete i januari, vecka 2. Arbetet beräknas pågå fram till månadsskiftet maj-juni. I samband med arbetet kommer Rådmansgatan att flyttas en aning söderut och vatten-, avlopps-, och kabelrör grävs ner under gatan.

Byggnadsarbetet påverkar trafiken på Magnus Erikssonsgatan och Rådmansgatan. Busshållplatsen på Magnus Erikssonsgatan norrgående, kommer att flyttas till området mellan Magistratgatan och Borgmästargatan. Trafikarrangemangen ändrar i takt med att arbetet fortskrider, men körning till Rådmansgatans fastigheter är hela tiden möjlig och räddningsvägarna hålls öppna. Parkering på Rådmansgatan är inte möjlig under arbetet. Vi ber er undvika onödig trafik nära arbetsplatsen. 

Tilläggsuppgifter: 

gatubyggnadsingenjör Markus Karvonen  
markus.karvonen@porvoo.fi  
tfn 040 637 7802