Hoppa till innehåll

Grundskoleeleverna återvänder till närundervisning och barnen till daghem och familjedagvård

Enligt regeringens beslut återvänder grundskoleeleverna till närundervisningen och också barn under skolåldern kan återvända till småbarnspedagogiken från den 14 maj.

Enligt regeringens beslut återvänder grundskoleeleverna till närundervisningen och också barn under skolåldern kan återvända till småbarnspedagogiken från den 14 maj.

– Beslutet innebär en stor förändring i verksamheten en andra gång den här våren. Samtidigt ger det möjligheten att avsluta den här exceptionella våren i välmåendets och närvarons tecken, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

I skolorna är målet inlärning och välmående

Arrangemangen för närundervisning planeras noggrant och verksamheten skall följa de nationella anvisningarna.

– Viktiga mål är en smidig inlärning, att kartlägga behov för inlärning och stöd samt att stärka elevernas välmående. Även om det endast handlar om två veckor så sker inlärning varje dag och samtidigt kan vi observera helhetssituationen efter distansundervisningen, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Närundervisningen börjar och samtidigt avslutas distansundervisningen. Vi förstår att beslutet har tagits emot på olika sätt. Experterna har ändå utvärderat situationen och anser att det här kan göras tryggt. Vi uppmuntrar eleverna att komma till skolan, men om man är sjuk ska man fortsättningsvis stanna hemma med låg tröskel, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Utbildningstjänsterna planerar tillsammans med hälsomyndigheterna trygga arrangemang för transporter, måltider, städning och användning av lokaler. Också skoldagens gång planeras och staden informerar mera om arrangemangen nästa vecka.

– Skolornas personal tog fint tag i distansundervisningen och vi är övertygade om att de på samma sätt klarar av den här nya situationen, konstaterar Kettunen och Lindström.

Friska barn får komma till småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken följer man från den 14 maj inte längre rekommendationen om att hålla barnen hemma. Därmed kan man göra reservationer för vård också för barn som är hemma från den dagen.

– Alla daghem öppnas och säkerheten och hygienen är fortfarande av högsta prioritet. Endast helt friska barn får komma till småbarnspedagogiken, säger direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg.