Hoppa till innehåll

Grundskolornas rådgivande telefon har öppnats

Utbildningstjänsterna har öppnat en rådgivande telefon som ger råd i frågor som gäller den grundläggande utbildningen, telefonnumret är 040 636 2980 och betjänar vardagar klockan 9–15.

Utbildningstjänsterna har öppnat en rådgivande telefon som ger råd i frågor som gäller den grundläggande utbildningen, telefonnumret är 040 636 2980 och betjänar vardagar klockan 9–15.

I första skedet ges service på finska, svenska och engelska. Vi strävar efter att senare ordna service också på andra språk.

Utöver den rådgivande telefonen kan du i frågor som gäller grundläggande utbildning kontakta följande instanser direkt:  

Arrangemangen för undervisning 

  • den egna skolans rektor, men
  • i ärenden som gäller elever i närundervisning med undantagsarrangemang besvaras frågorna
    – för den finskspråkiga undervisningens del av Juha Levänen, rektor för Albert Edelfeltin koulu, tfn 040 588 6303
    – för den svenskspråkiga undervisningens del av Carola Wiksten, rektor för Strömborgska skolan, tfn 040 350 7011

 Innehållet i barnens undervisning (läroämnen, läxor, utvärdering, prov mm.)  

  • den egna läraren via Wilma   

Ärenden som gäller kontakter via Wilma

  • på finska: Leena Westerlund tfn 040 676 772
  • på svenska: Sara Björklöf tfn 040 480 1321 och Linda Karlsson tfn 040 4899 550   

Elevvård  

I ärenden som gäller elevvården kan du kontakta den egna skolans kurator, psykolog och hälsovårdare via Wilma eller per telefon.  Arbetstagarnas kontaktuppgifter finns i Wilma under uppgifterna om skolans personal, på skolans Pedanet-sida samt på stadens sida Elevhälsa.

Skol- och studerandehälsovård 

Skolhälsovården och studerandehälsovården har öppnat ett telefonnummer för studerande och vårdnadshavare som har frågor som väcker oro. Telefonnumret är 040 488 9402, och samtal tas emot från och med tisdag den 17 mars mån.–tors. kl. 8–16 och fre. kl. 8–14.   

Övrig information om coronaviruset och förändringar i stadens service

Information om coronaviruset och åtgärder för att förhindra smitta samt uppgifter om förändringar i stadens service har sammanställts på adressen: www.porvoo.fi/korona
På sidan hittar du hälsorådgivning, svar på vanliga frågor samt stadens nyaste meddelanden.