Hoppa till innehåll

Helle-biblioteken ansluter sig till E-biblioteket

Helle-biblioteken ansluter sig till det kommunernas gemensamma E-biblioteket, som öppnar den 23 april. Till en början kommer e-biblioteket att innehålla e-böcker, ljudböcker och e-tidskrifter. Andra material kan läggas till i ett senare skede.

Ihmisiä kirjastossa.

Först kommer E-biblioteket endast att fungera i applikationen. Denna kommer att utvecklas för både Android och iOS. En webbversion av E-biblioteket kommer senare.
Tillgång till E-biblioteket sker med hjälp av stark autentisering. Kundens tillgång till E-biblioteket beror på om hen är varaktigt bosatt i en kommun som har anslutit sig till E-biblioteket. När kunden byter bostadsort kan rätten att använda E-biblioteket upphöra.

Tillgång till E-biblioteket är inte kopplat till om man använder ett bibliotek eller om man har ett bibliotekskort, men biblioteken hjälper kunderna att registrera sig och ger andra råd om hur man använder E-biblioteket.

E-biblioteket är en tjänst som är gemensam för kommunerna och produceras av Nationalbiblioteket i samarbete med de allmänna biblioteken.
Helle-bibliotekens gamla e-boks- och ljudbokstjänster Biblio och Ellibs kommer inte att upphöra med omedelbar verkan i april. Helle-Ellibs kommer att fortsätta till slutet av juni och Helle-Biblio till slutet av september. Innan dess sker dock begränsningar i utbud och användarvillkor.

Helle-biblioteken är kommun- och stadsbiblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå.