Hoppa till innehåll

Holkens friluftsled är stängd 11.9–3.12.2023

Borgå stad fortsätter iståndsättningen av Holkens friluftsled på måndagen 11.9.2023. Leden är helt stängd i det område som är markerat i den bifogade kartan.

Kartta työmaa-alueesta.

Holkens friluftsled i sin helhet är ett bygge. Det är förbjudet att röra sig utan tillstånd på byggarbetsplatsen.

På leden utförs iståndsättningsarbeten på tre separata ställen och leden används för trafik på byggarbetsplatsen. Iståndsättningsarbetet omfattar byggande av en ny led och grundläggande iståndsättning av gamla leder.

Arbetena blir färdiga senast 3.12.2023.