Hoppa till innehåll

Holkens vindskydd nås via Humla-rutten under renoveringsarbetena

Borgå stad inleder förbättring av Holkenleden onsdagen den 16.8.2023. Leden är helt stängd på det område som visas på den bifogade kartan.

Lenkkeilijä polulla.

I förbättringsarbetet ingår en helt ny sträcka på cirka 100 meter och cirka 1 000 meter av den gamla sträckan förnyas grundligt.

Leden kommer att dras om något närmare Ebbovägen vid korsningen med Totitupavägen.

– På det här avsnittet byggs cirka 100 meter helt ny väg. Bredden på den nya vägen kommer att vara tre meter, säger idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen.

Den befintliga leden kommer att förbättras på en sträcka på cirka en kilometer. Detta innebär att man kontrollerar vägtrummornas skick och lägger ett nytt ytskikt på leden. Leden kommer att behålla sin nuvarande bredd på tre meter. På några ställen kommer branta kurvor att rätas ut något.

Holkens led till Holkens vindskydd kan nås från Humlaleden längs den norra stigen.

Arbetet kommer att vara slutfört senast den 3 december 2023.