Hoppa till innehåll

Hur skulle du utveckla rutterna Nationalstadsparken i Borgå? Besvara enkäten

Temat för Nationalstadsparken i Borgå är i år rutter och korsningar, stigar och nätverk.

Melontaretki merellä

Borgå stad samlar in invånarnas åsikter och förbättringsförslag gällande rutter med hjälp av en kartundersökning.
Föreslå en ny gång-, cykel- och mopedväg, en markerad friluftsstig eller någon annan rutt.
Enkäten är öppen 13.5–10.6.2024.

Temat för nätverket för nationalstadsparken diskuteras även på nationalstadsparkens årsdag den 18 maj vid ett offentligt evenemang i Borgå stadshus med början kl. 10.30.
Evenemanget är en del av programmet för europeiska kulturmiljödagarna, som år 2024 har temat rutter och korsningar, leder och nätverk.