Gå till innehåll

Hyresgäst sökes till simhallens kafé

Staden söker en företagare till Borgå simhalls kafé med början i augusti eller enligt överenskommelse. För närvarande finns det ett kafé och en lunchrestaurang i lokalerna, och antalet kundplatser är 80. Den nuvarande företagaren lägger ner sin verksamhet 30.6.2022. I juli är simhallen stängd.

Anbudsförfarandet har utlysts på servicesajten för offentliga upphandlingar Hilma. Tidsfristen för anbuden löper ut 27.6.2022 kl. 13. Valet mellan anbuden träffas på basis av en kvalitetsjämförelse med beaktande av erfarenhet och servicekoncept.