Hoppa till innehåll

I Borgå stads konstutställningslokaler visas 35 utställningar av fler än 40 konstnärer under år 2023

Borgå Konsthalls och Galleri Gamla Kaplansgårdens utställningsprogram för år 2023 presenterar flera intressanta skapare av samtidskonst. Under år 2023 ses totalt 35 utställningar av fler än 40 konstnärer i fyra olika lokaler. Alla utställningslokaler visar olika konstformer på ett mångsidigt sätt och inträdet till utställningarna är gratis.

Kuva Galleria Kappalaisentalosta.

Till Konsthallens program väljer man i regel ut högklassiga, inhemska professionella utställningar inom samtidskonst. Vid utställningsvalen för Galleri Gamla Kaplansgården framhävs professionella utställningar i mindre skala inom konst, design, handarbete och kulturhistoria. I valen prioriteras konstnärer från Borgå.
Utställningarna har valts ut av en arbetsgrupp, som innefattade tre företrädare för kulturtjänsterna, två professionella konstnärer och en professionell inom konstbranschen. I arbetsgruppen deltog bildkonstnären Sampsa Indrén från Konstföreningen i Borgå och Irmeli Mäkilä från Borgå Konstnärsgille samt skulptören Sampo Malin, ordförande för Finska Skulptörförbundet. Ansökningstiden för utställningstider år 2023 var i april 2021. Inom utsatt tid inkom totalt 203 ansökningar från enskilda konstnärer och arbetsgrupper.

Åter ett mångsidigt program i tre utställningslokaler i Borgå Konsthall


I Konstfabriken kommer vi att få se totalt 27 utställningar under året. Utställningsåret inleds i januari med Sofia Wilkmans målningar, vars tematik behandlar målningens eget uttryck, som hänvisar till modernismens traditioner. Även i april får vi njuta av abstrakt målning. I Konsthallen visas då Irmeli Hulkkos målningar, där man rör sig i hela universums skala.

På Petri Cederbergs utställning i mars förenas animationer och teckningar. Enligt Cederberg beskriver verken ”posthumana figurer som rör sig på gränsen mellan människoliknande former och något annorlunda”.

Under nästa år visas bildhuggeri och installationskonst i tre omgångar. Maija Helasvuo kombinerar keramik och trä i sina skulpturer. Vimma ja Viima-arbetsgruppen består av Tuomas Korkalo och Kari Södö. Deras utställning kombinerar målningskonst och bildhuggeri. I deras verk kan man skönja samband med bland annat 1900-talets konstruktivism.
Den brasilianska bildhuggaren Felipe de Ávila Francos verk behandlar den tunga industrins inverkan på miljön. Hans imponerande verk The Trillionth tonne, 2022 (Triljonte tonnet), som består av kolsäckar på 8 ton, var med i grupputställningen Maanala i Amos Rex år 2022.

På sommaren förenas Niina Lehtonen Braun, Mirka Raito och Miia Rinne i en liknande besatthet om att ordna saker samt gräva i arkiv och minnen. På utställningen ser vi Niina Lehtonen Brauns målningar, collage och videoinstallation, Mirka Raitos stora akrylcollage och Miia Rinnes videoverk ”Uusi mato” samt en abstrakt video som fortfarande håller på att skapas.
Utställningsåret avslutas med Antti Tolvis ljud- och ljusinstallation, som mörklägger Konsthallens utrymme.

Även Galleri Fikka och Galleri Kulma visar upp ett mångsidigt utställningsprogram

Konstnärerna Milja Viita och Suvi Härkönen har kuraterat Galleri Fikkas program för detta år.
På Galleri Fikka visas följande konstnärer under nästa år: Matti Harju, Joel Karppanen, KOELSE (Kokeellisen elektroniikan seura), Laura Dahlberg, Kaisaleena Halinen, Britt Al-Busultan, Kalle Mustonen, Ieva Balode, Marja Saleva.
Målarkonstens olika former visas i nästa års utställningsprogram på Galleri Kulma, där vi dessutom får se tre utställningar som Borgå Konstnärsgille har bjudit in till.

Konstnärerna på Galleri Kulma under nästa år är: AJ Friman, Pete Koivunen, Minja Laakso, Kim Pakarainen, Tytti Heikkilä, Anastasia Lobkovski, Kotkan taiteilijat ry.

Samtidskonst och kulturhistoria på Galleri Gamla Kaplansgården


På Galleri Gamla Kaplansgården inleds utställningsåret den 13 januari med bildkonstnären och berättelsesamlaren Ando Komugis ljudinstallation som består av keramikbaserade skulpturer.
Under vårsäsongen får vi njuta av målarkonst och se verk av bildkonstnärerna Milla Kuisma, Inka Hannula och Teemu Raudaskoski, Bo Haglund, Heljä Wallensköld samt Ilkka Aho.
Sommarutställningen inleds den 30 juni med Marita Liulias utställning Kaukokaipuu. Här visas målningar, fotografier och föremål som fokuserar på sommaren samt vattnets och träets element.
Under höstsäsongen fördjupar vi oss i Borgås kulturhistoria, när Inge-Maj Erikssons retrospektiva utställning invigs på galleriet i september och en utställning som presenterar Borgå Gymnasiums 300-åriga historia i oktober.
Som utställningsårets höjdpunkt i december ser vi de nyaste målningarna av bildkonstnären Erik Laine från Borgå.

Borgå Konsthall
13.1–5.2 Sofia Wilkman, målning
10.2–5.3 Maija Helasvuo, skulptur
10.3–2.4 Petteri Cederberg, teckning
7.4–30.4 Irmeli Hulkko, målning
5.5–28.5 Lasse Lecklin, fotografi
2.6–25.6 Vimma ja Viima-arbetsgruppen Tuomas Korkalo och Kari Södö, målning/bildhuggeri
30.6–3.9 Niina Lehtonen Braun, Mirka Raito & Miia Rinne, målning/video
8.9–8.10 Felipe de Ávila Franco, skulptur/installation
17.11–31.12 Antti Tolvi, installation

Galleri Fikka
13.1–5.2 Matti Harju
10.2–5.3 Joel Karppanen
10.3–2.4 KOELSE
7.4–30.4 Laura Dahlberg
5.5–28.5 Kaisaleena Halinen
2.6–25.6 Britt Al-Busultan
30.6–3.9 Kalle Mustonen
8.9–8.10 Ieva Balode
17.11–24.12 Marja Saleva

Galleri Gamla Kaplansgården

13.1–5.2 Ando Komugi, keramik/ljud
10.2–5.3 Milla Kuisma, målning
10.3–2.4 Inka Hannula och Teemu Raudaskoski, målning
7.4–30.4 Bo Haglund, målning/teckning/installation
5.5–28.5 Heljä Wallensköld, målning
2.6–25.6 Ilkka Aho, målning
30.6–3.9 Marita Liulia, målning/fotografi
8.9–1.10 Inge-Maj Eriksson minnesutställning
14.10–19.11 Borgå Gymnasium 300 år
1.12–23.12 Erik Laine, målning