Hoppa till innehåll

I Borgå virtuella konstmuseum presenteras verk från stadens och museets konstsamlingar från 1950-talet till dagens konst

Borgå virtuella konstmuseum öppnas för publik tisdagen den 12 december. Det virtuella konstmuseet kan besökas oberoende av tid och plats och är tillgängligt via en webblänk. En bestående länk till konstmuseet finns på både Borgå stads och Borgå museums webbsidor, borga.fi och porvoonmuseo.fi.

Virtuaalisen taidemuseon aula. Tervetuloa-kyltti oikealla ja maalauksin koristellut portaat keskellä.

Borgå museums amanuens Susanna Widjeskog har varit kurator för konstmuseets första utställning. På utställningen visas ungefär 60 verk främst av Borgåkonstnärer. På utställningen som framskrider enligt tema lyfter man fram verk från 1950-talet till i dag. Målningar, grafik och skulpturer från Borgå stads och Borgå museums samlingar visas. De nyaste verken är från de senaste åren.

Konstens mångfald, tekniker och personliga grepp i fokus

På utställningen visas målningar av bland annat Karin och Åke Hellman, Stig Fredriksson, Helga Sonck-Majewski och Iván Wallensköld-Rotkirch. Av nutida konstnärer ingår verk av till exempel Jenni Tuominen, Ylva Holländer och Marika Kaarna.

– Utställningen visar konstens mångfald, dess mera omfattande fenomen, olika tekniker och internationella strömningar samt konstnärernas personliga grepp. Den virtuella utställningstekniken gör det möjligt att skapa många slags effekter. Vi har velat testa teknikens möjligheter på ett lekfullt sätt, och delar av verken kan till exempel se ut att sväva, berättar Susanna Widjeskog.

– På grund av den krävande 3D-tekniken har det i den här första utställningen varit möjligt att ta med skulpturer i ganska begränsad omfattning. Från Yrjö A. Jänttis konstsamling visas dessutom en fascinerande helhet grafik, och nostalgiska gamla fotografier av lokala konstnär i arbete, säger Widjeskog.

Användarupplevelsen lätt och behaglig

Det virtuella konstmuseet är Borgå stads och Borgå museums gemensamma projekt, som har sin bakgrund i ett invånarinitiativ från år 2021.

Stereoscape Oy har ansvarat för det tekniska genomförandet och arkitekt Julia Falcks diplomarbete från 2021 har använts som grund för konstmuseets utformning.

– Ett sådant här projekt intresserar säkert många slags besökare och därför har konstmuseet skapats på plattformen Mozilla Hubs, så att tillgängligheten ska vara så bra som möjligt. I planeringen strävade vi efter att på alla sätt se till att en användare som stiger in i den virtuella världen för första gången ska ha en lätt och behaglig upplevelse. Genomförandet gör det också möjligt att njuta av konst på sätt som inte är möjliga i det verkliga livet, berättar Turo Drakvik, producent vid Stereoscape som skapat det virtuella museet.

– Borgås historia och stadens särdrag, såsom de vackra trähusen och deras sadeltak, har utgjort utgångspunkten och inspirationen för arkitekturen. Byggnadens takform med olika vinklar bildar en vacker siluett mot ån, medan den inomhus skapar skulpturala rum med olika höjd. De anpassningsbara utställningslokalerna gör det möjligt att ställa ut både små och mycket stora konstverk, säger arkitekt Julia Falck.

Passar också som redskap för konstfostran i skolor

– Presentation av konst i digital form betjänar många sådana målgrupper för vilka det av olika orsaker är svårt att besöka museer och utställningar. Den här utställningen är lämplig också som redskap för konstfostran i skolor, och passar lika bra för vana utställningsbesökare som för dem som bekantar sig med bildkonst i Borgåregionen för första gången, konstaterar museidirektör Johanna Lehto-Vahtera.

Borgå stads kulturtjänster och Borgå museum börjar erbjuda det virtuella konstmuseet som lärmiljö för Borgåskolor i början av nästa år.

– Till min glädje får eleverna bekanta sig med konsten också med VR-glasögon som vi skaffat. Vår avsikt är att fortsätta utveckla tjänsten utifrån den respons som vi får av skoleleverna, berättar chefen för kulturtjänster Susann Hartman.

– Själva konstmuseet kommer säkert också att väcka intresse och diskussion bland konstvännerna i Borgå, tror Hartman.

Det virtuella konstmuseet hittar du här: