Hoppa till innehåll

I Linnajoen koulu satsar man fortfarande på gemenskapsanda och handlingsmodeller för förebyggande av och ingripande i mobbning

Under de senaste veckorna har det förts offentlig debatt om mobbningssituationer mellan elever i Linnajoen koulu och praxis i utredningen av dem.

Under de senaste veckorna har det förts offentlig debatt om mobbningssituationer mellan elever i Linnajoen koulu och praxis i utredningen av dem.

Det har diskuterats modeller för ingripande i mobbning, reaktioner från skolans ledning och lärarnas arbete i samband med mobbningssituationer. Den senaste gången var skolan i rubrikerna på grund av ett fall som inträffade i måndags. Då hade en av skolans elever svalt en liten mängd handsprit och då tillkallades genast en ambulans och situationen utreddes med skolan och poliser.

Skolans ledningsgrupp har på tisdagseftermiddagen under rektorns ledning behandlat fallen som inträffat. Ledningsgruppen har preciserat direktiv om övervakning av bespisningar.  Skolans ledningsgrupp följer läget dagligen och vid behov överväger hela lärarkåren tillsammans en precisering av handlingsmodeller. Dessutom stöder skolans multiprofessionella elevvård såväl elever som lärare.

– Det är mycket viktigt att skolans hela personal går igenom handlingsmodellerna och att skolan ingriper i alla mobbningssituationer. Också gnabbande och gräl som verkar ske på skoj kan leda till allvarligare följder och skolan måste ingripa i dem. Detta har genomgåtts med Linnajoen koulus rektor och nu behöver skolan och lärarna arbetsro för att de kan sköta undervisningsarbetet och fortsätta med handlingsmodeller som redan under hösten har preciserats för olika situationer mellan elever, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen. 

– Vi vill i detta sammanhang ännu påminna att en trygg skolmiljö är vars och ens rättighet och hela skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare bidrar till den.